Sokkelin eristys ja soratäyttö


Vanhan talon sokkelia ei yleensä ole eristetty lainkaan maaperän kosteutta, eikä kylmyyttä vastaan. Sokkelien ympärystäyttö on usein savista perusmaata, joka pitää sokkelin märkänä ja johtaa lämmön ns. harakoille. Vielä 90-luvulla on rakennettu taloja ilman kunnollista kosteus- tai lämmöneristystä. Nykyaikainen kosteuseristys tehdään tavallisesti joko patolevyllä tai bitumikermillä, joiden päälle asennetaan lämpöeriste. Myös Isodrän ja Fuktisol ovat toimivia ratkaisuja, joita toteutamme.

Sokkelin eristys kumibitumikermillä

Ennen eristeen asennusta paikataan sokkelista mahdolliset halkeamat sekä sokkelin ja anturan liitokseen tehdään laastilla ulospäin viettävä viiste. Maan alle jäävän sokkelin pintaan levitetään tartuntaliuos, jonka kuivuttua kermi hitsataan kaasupolttimella sokkeliin kiinni. Kermin asennus on tulityötä ja tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Bitumikermi ei sovellu käytettäväksi, jos sokkelin sisäpuolella on vesitiivis eriste tai märkätila.

Sokkelin eristys patolevyllä

Patolevyn seinäänpäin jäävä nappulapinta jättää sokkelin ja patolevyn ulkopinnan väliin ilmaraon, jotta seinästä tuleva kosteus pääsee haihtumaan ja tiivistymään patolevyn pintaan. Nappuloiden välistä vesi pääsee valumaan salaojiin. Patolevyn yläreunaan kiinnitetään raon tukkiva lista, joka estää maan pääsemisen patolevyn ja sokkelin väliin.

Usein kannattaa eristää antura sekä anturan ja sokkelin välinen sauma bitumikermillä. Samoin kallion ja sokkelin välinen sauma, jos perusmuuri on rakennettu suoraan kallion päälle.

Lämpöeristys ja täyttö

Kosteuseristysten päälle asennetaan routaeristelevyt, jotka suojaavat kosteuseristettä sekä eristävät lämpöä karkaamasta kellaritiloista maaperään. Eristeinä käytetään tavallisesti EPS-levyjä tai XPS-levyjä. XPS-levy kestää suurempaa maanpainetta kuin EPS, mutta niiden lämmöneristävyys on sama. Routaeristeet asennetaan myös maanpinnan suuntaisesti estämään anturoiden alapuolisen maan routaantuminen, joka voi aiheuttaa talon perustuksiin halkeamia.

Sokkelin vierus täytetään karkealla soralla, joka ei sido itseensä vettä vaan johtaa vedet salaojiin. Sora tiivistetään kerroksittain tärylevyllä estäen maan painuminen jälkeenpäin. Täyttöön soveltuu erinomaisesti karkea luonnonsora, mutta myös sepeliä käytetään.

Viheralueille multakerroksen alle levitetään kerros vettä läpäisemätöntä maata estämään mullan liika kuivuminen sekä estämään sadevesien pääsy soratäyttöön. Maan ja mullan pinta muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäväksi, jotta sadevedet valuisivat rakennuksesta poispäin. Kasvualusta ja rakennuksen seinä olisi hyvä erottaa toisistaan esim. sepelillä tai singelillä , joka estää multaa kostuttamasta seinää.